Northern Lights Husky

Vei beskrivelse/Transport description

Fra Alta, Ta av E6 mot Kautokeino, riksvei 93. Kjør ca 10 km, ta av til venstre ved skilt til Gargia. Du kjører over ei smal bru. Etter 1 km ser du et skilt på høyre side der står det Canyon Huskies. Ta til venstre og til høyre med en gang. Kjør til veien stopper, ca 100 m.

Transport description
From Alta, turn off the E6 highway towards Kautokeino (route no. 93). Drive approx. 10 km then turn left at the sign to Gargia. Drive over a small bridge. After 1 km you will see a sign for Canyon Huskies on your right-hand side. Turn left then immediately right then drive to the end of the road (approx. 100 m).


Adresse

Trine K. Lyrek
Gargiaveien 29
9518 Alta
Norge